Selecteer een pagina

Door deze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden.

Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie die deze website bevat, heeft uitsluitend een informatief karakter. Hoewel deze informatie beschikbaar gesteld wordt door eSDeC Communications bvba en zij zich inspant om deze informatie up-to-date en correct te houden, geeft zij geen expliciete of impliciete waarborg over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Het vertrouwen op deze informatie is bijgevolg geheel op eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor verlies of schade, met inbegrip van en niet beperkt tot, indirecte of consequentiële schade of verlies, of enige schade of verlies die voortvloeit uit het verlies van gegevens of inkomsten die het gevolg zijn van, of samenhangen met, het gebruik van deze website.

Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder de controle van eSDeC Communications staan. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van zulke sites. De aanwezigheid van een link impliceert niet noodzakelijk een aanbeveling of goedkeuring van de inhoud.

eSDeC Communications bvba spant zich in om de website vlot draaiende te houden. Zij is echter niet verantwoordelijk, en zal niet aansprakelijk gesteld worden voor de tijdelijke onbeschikbaarheid van de website vanwege technische problemen die buiten de controle van eSDeC Communications bvba vallen.

U weet genoeg? Of nét niet?

Neem dan contact met ons op!

Over eSDeC Communications

Al sinds 2007 helpen wij internationale bedrijven bij hun streven naar succes binnen Europa door overtuigende (vertaalde) communicatie.

© 2023 eSDeC Communications bv